Rebecca Stuart

BA (Hons) Textiles

I am a textiles practitioner specialising in sustainable innovation and raising awareness through design. Contributing to positive change within the textile industry, my work demonstrates that eco-friendly practices can be used commercially and sit within on-trend collections.

My collections to date encourage consumers to embrace habits or activities that will benefit the health of the environment. This collection communicates the importance of planting native wild flowers to aid wild bee populations through visual design and interactive products. Considering the production of my fabrics to the end of life of my products, my specialist skills are bundle dyeing, illustration and embroidery. Natural dyeing and eco-printing offer the exciting possibility of unpredictable outcomes with a vast range of techniques, dye plants and mordants to explore. So not to take from nature I mostly use food waste and the plants I grow in my garden to dye with. I enjoy both hand and digital illustration, my favourite being digital with a watercolour brush for a hand-drawn aesthetic. Combining these skills gives my work individuality and sustainability, without compromise on style.

Awards: Best Product Understanding

I have been awarded the opportunity for an internship with Ling Design for my innovative and sustainable response to their SS22 stationary brief.


Rwy’n ymarferydd tecstilau sy’n arbenigo mewn arloesi cynaliadwy a chodi ymwybyddiaeth trwy ddylunio. Gan gyfrannu at newid cadarnhaol o fewn y diwydiant tecstilau, mae fy ngwaith yn dangos y gellir defnyddio arferion ecogyfeillgar yn fasnachol ac eistedd o fewn casgliadau sy’n dilyn y duedd.

Mae fy nghasgliadau hyd yn hyn yn annog defnyddwyr i gofleidio arferion neu weithgareddau a fydd o fudd i iechyd yr amgylchedd. Mae’r casgliad hwn yn cyfleu pwysigrwydd plannu blodau gwyllt brodorol i gynorthwyo poblogaethau gwenyn gwyllt trwy ddylunio gweledol a chynhyrchion rhyngweithiol. O ystyried cynhyrchu fy ffabrigau hyd at ddiwedd oes fy nghynnyrch, fy sgiliau arbenigol yw lliwio bwndeli, darlunio a brodwaith. Mae lliwio naturiol ac eco-argraffu yn cynnig y posibilrwydd cyffrous o ganlyniadau anrhagweladwy gydag ystod eang o dechnegau, lliwio planhigion a mordantau i’w harchwilio. Felly i beidio â chymryd o fyd natur dwi’n defnyddio gwastraff bwyd yn bennaf a’r planhigion dwi’n tyfu yn fy ngardd i liwio gyda nhw. Rwy’n mwynhau darlunio llaw a digidol, fy ffefryn yw digidol gyda brwsh dyfrlliw ar gyfer esthetig wedi’i dynnu â llaw. Mae cyfuno’r sgiliau hyn yn rhoi unigoliaeth a chynaliadwyedd i’m gwaith, heb gyfaddawdu ar arddull.

Gwobrau: Dealltwriaeth Orau o Gynnyrch

Rwyf wedi cael y cyfle ar gyfer interniaeth gyda Ling Design ar gyfer fy ymateb arloesol a chynaliadwy i’w briff deunydd ysgrifennu SS22.

Other Exhibitors:

Imogen Lee

Imogen Lee

I am a surface pattern designer with a passion for colour and digital design. I find inspiration from my love for botanicals, nature, colour, and travel. I aim to use colour and pattern to boost mood and happiness, improve wellbeing and brighten people’s lives. I am...

Martyna Kaczmarek

Martyna Kaczmarek

I am a Polish textile artist with a passion for hand and free-machine embroidery, 3D maquettes and period accurate fashion. Historical garments are a big inspiration for me and finding sources and stories behind them fuel my passion for textiles further. My projects...

Shauna Myers

Shauna Myers

I am a Welsh surface pattern designer and enjoy working with vivid and bold colours. I am inspired by various aspects in my day-to-day life. A lot of my inspiration comes from the environment around me, whether that’s the architecture, patterns or simply people I...

Isabelle Sigournay

Isabelle Sigournay

I am a textile designer with a love of print, colour, and the fusion of hand painted and digital design elements. I believe that textiles can impact our everyday lives to enhance spaces in a positive way. This surface pattern collection titled ‘Tropic Impressions’ has...

Jacqueline Morris

Jacqueline Morris

I am a self-taught multifaceted hand embroiderer based in South Wales. All aspects of nature inspire me, especially the intricacies of plant life and animals, more so the strange and unusual. Incorporating sustainable products such as recycled pieces within my work is...

Georgia-Mai Ruby Stubbs

Georgia-Mai Ruby Stubbs

I am a mixed media textile artist with an engrained curiosity of the human form. My practice sets out to push boundaries and challenge the perception of conventional beauty. My enjoyment of my practice comes from exploring the human form as well as my visualisation of...