Since a young age I have thrived in physical media in the world of art. Both within and outside of my structured education within art, I work with three-dimensional media to create sets, characters and stop-motion films. My wider interests are part of my practice, I frequently draw inspiration from music, popular culture as well as certain social movements.


Ers yn ifanc rwyf wedi ffynnu yn y cyfryngau corfforol yn y byd celfyddyd. O fewn a thu allan i fy addysg strwythuredig o fewn celf, rwy’n gweithio gyda chyfryngau tri dimensiwn i greu setiau, cymeriadau a ffilmiau stopsymud. Mae fy niddordebau ehangach yn rhan o fy arfer, rwyf yn aml yn tynnu ysbrydoliaeth o gerddoriaeth, diwylliant poblogaidd yn ogystal â rhai mudiadau cymdeithasol.