I use animation as a medium to express my creativity in storytelling, with folktales and myths being key influences throughout my work. The excitement of impossible creatures harbour limitless potential for creativity which I embrace as often as I can.
Focussing on traditional hand-drawn animation is unusual in a modern age of computers and technology, however I feel as though this artform is underappreciated among the other types of animation. Utilizing pencil and paper feels right for me for a career where I can acknowledge the achievements of the past and embrace them for my future, hopefully blending traditional and computer animation together.


Rwyf yn defnyddio cyfrwng animeiddio i gyfleu f’yng nghreadigrwydd. Straeon gwerin a mytholegol ydy’r dylanwadau allweddol yn f’yng ngwaith. Mae gan greaduriaid amhosib gynnwrf creadigol di-ben-draw i mi.
Mae ffocysu ar animeiddio gyda llaw, traddodiadol, yn anarferol yn y cyfnod modern o animeiddio cyfrifiadurol. Rwyf yn teimlo fod diffyg gwerthfawrogiad am y ffurf yma o animeiddio yn yr oes ddigidol. Mae defnyddio papur a phensil yn teimlo’n gyfforddus ac yn gywir i mi. Rwyf yn edrych ymlaen at ddatblygu gyrfa sydd yn cydnabod cyflawniadau’r gorffennol a’i gweddu gyda thechnoleg animeiddio gyfoes.