Roxanne Spana

BA (Hons) Artist Designer Maker

Roxanne Spana

When I make, I am powered by my love of animals and my love of cuddly things, with the goal of creating something that will give me, my client, and any other wearers or viewers a spark of joy.

For the wearer, I strive for comfort, through features such as soft upholstery foam bases, interior lining, neck zippers, vents in the mouth, nostrils, and ears, and large eyes, which together allow for a comfortable, snug, lightweight fit, with plenty of airflow and a wide field of vision.
For my client, I maximize convenience, using magnetic eyes, which allow for the removal of the most delicate part of the costume head prior to cleaning for peace of mind, and velcro tongues, which can be repositioned to customize the expression of the costume or removed to aid in cleaning otherwise hard-to-reach places in the mouth.

For the viewer, I aim for a high standard of sensory appeal, using clean lines and soft faux furs, as well as a delicate balance between pleasing stylization and accurate likenesses to real animals. Most importantly, I endeavor to create a pleasant visual experience that allows viewers to recapture a little of their childhood.


Pan fyddaf yn gwneud, rwy’n cael fy sbarduno gan fy nghariad tuag at anifeiliaid a’m cariad at bethau i’w hanwesu, gyda’r nod o greu rhywbeth a fydd yn rhoi tinc o lawenydd i mi, fy nghleient, ac unrhyw wisgwyr neu wylwyr eraill.

Ar gyfer y gwisgwr, dwi’n ceisio sicrhau bod y gwisgoedd yn gyfforddus, trwy nodweddion fel clustogwaith sbwng meddal, leinin mewnol, sipiau gwddf, fentiau yn y geg, y ffroenau a’r clustiau, a llygaid mawr sydd, gyda’i gilydd, yn golygu eu bod yn ysgafn ac yn ffitio’n gyfforddus, gyda digon o lif aer a maes gweld eang.

I’m cleient, dwi’n eu gwneud mor gyfleus â phosib, gan ddefnyddio llygaid magnetig, sy’n golygu y gellir tynnu’r darn mwyaf bregus o ben y wisg cyn glanhau, er budd tawelwch meddwl, a thafodau velcro, y gellir eu symud i addasu mynegiant y wisg neu eu tynnu ymaith i helpu i lanhau lleoedd yn y geg y byddai’n anodd eu cyrraedd fel arall.

Ar gyfer y gwyliwr, fy nod yw safon uchel o apêl synhwyraidd, gan ddefnyddio llinellau glân a ffwr ffug meddal, yn ogystal â chydbwysedd cynnil rhwng steilio dymunol ac edrych yn debyg i anifeiliaid go iawn. Yn anad dim, dwi’n ceisio creu profiad gweledol dymunol sy’n galluogi gwylwyr i ail-gydio rhyw ychydig yn eu plentyndod.

www.pocketpapillon.com

Other Exhibitors:

Claire Maloney

Claire Maloney

Antidote Yarns and Designs – Yarn is the Remedy! I spent 25 years working in the high stress Financial Services sector, where I used knitting and crocheting as a means to cope with that stress. In a bid to help others access the therapeutic powers of knit and crochet,...

Florence Strang

Florence Strang

I am an artist designer maker with an interest in jewellery, community, and sustainability. I aim to create a business in which I sell my jewellery alongside other likeminded creators, as well as offering workshops in which people can learn to make items that are...

Megan Hermione Evans

Megan Hermione Evans

Clay is my canvas. I create visual compositions in sheet clay by distorting and disrupting the material to create a textural surface in which the patterns, shapes and colours can emerge and be refined. Informed by sketches from everyday life, I take inspiration from...