• Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer show page 1
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer show page 2
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 3
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 4
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 5
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 6
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 7
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 8
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer Show Page 9
  • Ruby Harry_2149205_assignsubmission_file_RUBY HARRY Summer show page 10

For my final year collection, my inspiration came from my trip to Rome. I was exposed to many different themes around Roman history and lifestyle, but I found myself being really inspired by the Roman Goddess Flora. Flora is the Goddess of all-natural beauty; she embodies femininity and is the holder of new life. In 200bc the Roman people would hold flower festivals in her honour as they believed that if they worshipped Flora, she would bring them a healthy environment and crops. I found this to be very influential in the times we live in today, as we find ourselves honouring the same foundations of life, for us to have a healthy environment.

I chose to express my research in a four-piece collection that demonstrates textile manipulation by screen printing and hand painting rose gold and mint green foiling in the shapes of flowers. My collection demonstrates the femininity Flora embodies and also the flower festival that were held in her honour.


Daeth fy ysbrydoliaeth ar gyfer fy nghasgliad blwyddyn derfynol o fy nhaith i Rhufain. Profais lawer o themâu gwahanol o gwmpas hanes a ffordd o fyw Rhufain ond ces i fy ysbrydoli’n wirioneddol gan y Dduwies Rufeinig Flora. Flora yw Duwies yr holl brydferthwch naturiol; Hi yw’r corfforiad o fenyweidd-dra a dal bywyd newydd. Yn 200bc byddai pobl Rhufain yn cynnal gwyliau blodau er anrhydedd iddi gan gredu y byddai hi’n dod ag amgylchedd iach a chnydau iddynt petaent yn ei haddoli. Gwelais fod hyn yn ddylanwadol iawn yn y cyfnod rydym yn byw ynddo heddiw, gan i ni weld ein hunain yn anrhydeddu’r un sylfeini bywyd, er mwyn i ni gael amgylchedd iach.

Dewisais fynegi fy ymchwil mewn casgliad pedwar darn sy’n dangos trin a thrafod tecstilau trwy brintio sgrîn a phaentio ffoil euraidd rhosynnaidd a gwyrdd mintys mewn siapiau blodau. Mae fy nghasgliad yn dangos y benywaidd-dra y mae Flora yn ei gorffori a hefyd y gwyliau blodau a gynhaliwyd er anrhydedd iddi.