Samael Li is an illustrator that looks at his life and then uses natural and manmade items to create toys and puppets that can be used to escape into the world of play. The inspiration for this work comes from his child, and how he wanted to make more time for his family. In recent work Sam has been using his puppets to illustrate the life as a carer from his own viewpoint in hopes that it will help others.


Darlunydd yw Samael Li sy’n edrych ar ei fywyd ac yna’n defnyddio eitemau naturiol ac artiffisial i greu teganau a phypedau y gellir eu defnyddio i ddianc i fyd chwarae. Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer ei waith o’i blentyndod, a sut roedd am greu mwy o amser ar gyfer ei deulu. Mewn gwaith diweddar, mae Sam wedi bod yn defnyddio ei bypedau i ddangos bywyd fel gofalwr o’i safbwynt ei hunan, gan obeithio y bydd yn helpu eraill.