Scarlett Yu

This is a very magical thing. Whether animals and people have evolved from the same species, there is no clear information now, but it can be known that the animals cells and human cells are very similar, and it leads to the existence of a language between the species and bigger differences, I want to know more about the fact that although their cells are similar, what makes them look similar but very different?

The theme is that both humans and animals come from the composition of cells, but they have evolved into different species, appearances, and characteristics. The study hopes to find animal-to-human similarities in cells and looks. Inspired by a book I read during the winter vacation, the name is the attacking Homo sapiens. The book mentions the essential difference between humans and animals. It generally introduces that animals and people both make tools and use fire, which makes me It feels very interesting because I found that animals and people have many similarities, and the appearance of gorillas is very similar to our human face. So this project I will look for the commonality of humans and animals from their initial composition.


Mae hwn yn beth hudolus iawn. P’un ai bod anifeiliaid a phobl wedi esblygu o’r un rhywogaeth, does dim gwybodaeth glir nawr, ond mae’n hysbys bod celloedd anifeiliaid a chelloedd bodau dynol yn debyg iawn i’w gilydd. Mae hyn yn arwain at fodolaeth iaith rhwng y rhywogaethau a gwahaniaethau mwy, ac rwyf am wybod mwy, er bod eu celloedd yn debyg, ynglŷn â’r hyn sy’n eu gwneud i edrych yn debyg ond eto’n wahanol iawn?

Y thema yw i fodau dynol ac anifeiliaid ddod fel ei gilydd o gyfansoddiad o gelloedd, ond iddyn nhw esblygu yn rhywogaethau gwahanol sy’n edrych yn wahanol ac sydd â nodweddion gwahanol. Mae’r astudiaeth yn gobeithio cael hyd i bethau anifail-i-fod dynol tebyg mewn celloedd a’r ffordd maen nhw’n edrych. Cefais fy ysbrydoli gan lyfr a ddarllenais yn ystod gwyliau’r gaeaf, llyfr am Homo Sapiens. Mae’r llyfr yn sôn am y gwahaniaeth sylfaenol rhwng bodau dynol ac anifeiliaid. Mae’n cyflwyno’r ffaith gyffredinol bod anifeiliaid a phobl yn gwneud offer ac yn defnyddio tân, sy’n ddiddorol iawn i fi gan i fi ganfod bod llawer o bethau sy’n debyg rhwng anifeiliaid a phobl a bod wyneb gorila yn debyg iawn i wyneb bod dynol. Felly, yn y prosiect hwn byddaf yn chwilio am y pethau sy’n gyffredin rhwng bodau dynol ac anifeiliaid, o’u cyfansoddiad cyntaf.

www.instagram.com/yusuntextile