As an artist, I am interested in finding new mediums in which to create. I’m always looking at what purposes and uses different artstyles can have in order to tell a story


Fel artist, mae gennyf ddiddordeb mewn dod o hyd i gyfryngau newydd i’w creu. Rwyf bob amser yn edrych ar ba ddibenion a defnyddiau y gall gwahanol arddulliau celf eu cael er mwyn adrodd stori