Shauna Hearne

BSc (Hons) Architectural Design & Technology

Shauna Hearne

The final year design practice project is based on the development of a prominent waterside site at Cardiff Bay, South Wales for a mixed use of residential, commercial and/ or office. The development is a low rise five storey building that will accommodate a mix of one and two bed flats with 11 apartments on each residential floor. With the ground and first floor being a mix of retail and commercial space.

The brief had a focus on an allocated site, this posed limitations and boundaries when designing the form and selection of materials for the building. To enhance and optimise the building upon the site the shape and positioning of the building had taken careful consideration due its location, with it being on the far side of Roath Basin and the working docks. In context, the balconies have been positioned to optimise the waterfront views/ reduce noise pollution and natural solar gain while gaining cross ventilation through each flat reducing restricted views throughout the site. The form of the building has been used as the inspiration of the movement of the water creating sharp geometric angular forms around the development.

The sustainability strategy of the building is aiming to maximise the natural lighting surrounding the site through the balconies, curtain walling and selection of the perforated materials improve and flood the flats with natural solar gain.


Mae’r prosiect arfer dylunio blwyddyn olaf yn seiliedig ar ddatblygu safle glan dŵr nodedig ym Mae Caerdydd, De Cymru ar gyfer defnydd preswyl, masnachol a/neu swyddfeydd cymysg. Mae’r datblygiad yn adeilad pum llawr isel a fydd yn cynnwys cymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely gydag 11 o fflatiau ar bob llawr preswyl. Bydd y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf yn gymysgedd o ofod manwerthu a masnachol.

Canolbwyntiodd y brîff ar safle penodedig, gosododd hwn gyfyngiadau a ffiniau wrth ddylunio’r ffurf a dethol deunyddiau ar gyfer yr adeilad. I fwyhau ac optimeiddio’r adeilad ar y safle roedd siâp a lleoliad yr adeilad wedi’u hystyried yn ofalus oherwydd ei leoliad, ac ochr bell Basn y Rhath a’r dociau gweithio. Yn eu cyd-destun, mae’r balconïau wedi eu lleoli i optimeiddio golygfeydd o’r glannau/ gostwng llygredd sŵn a golau haul naturiol ac ar yr un pryd cael croesawyru trwy bob fflat gan ostwng golygfeydd cyfyngedig ym mhob rhan o’r safle. Defnyddiwyd ffurf yr adeilad fel ysbrydoliaeth gan symudiad y dŵr gan greu ffurfiau onglaidd geometrig llym o gwmpas y datblygiad.

Mae strategaeth gynaladwyedd yr adeilad yn anelu at uchafu’r golau naturiol o amgylch y safle trwy falconïau, murlenni a dewis deunyddiau tyllog gan wella a llifo golau haul naturiol trwy’r fflatiau.

Other Exhibitors:

Jaidon Venner

Jaidon Venner

Hi, my name is Jaidon Venner. I have been studying Architectural Design & Technology (BSc Hons) for the last 3 years at Cardiff Metropolitan University. I have really enjoyed my studies at university, especially while digitally working on programs such as Revit...

Maddison Isobelle Pearce

Maddison Isobelle Pearce

My name is Maddi, and I am a BSc Architectural Design and Technology student. This is my ADZ6888 summer show submission “The Boardwalk Hotel”. It is a four star business hotel proposed for a site in Cardiff Bay around the marina. The hotel is a Seven story tower and...

Tom Rees

Tom Rees

Returning to education to study Architectural Technology has been an ambition that I am pleased to have pursued. This project displays a culmination of what I have learnt over my time studying the subject and I hope that it demonstrates my passion and dedication...

Hashan Paranathala

Hashan Paranathala

My name is Hashan, I am a third-year student at Cardiff Metropolitan University studying Architectural Technology. In this project I am a Chartered architectural technologist as well as the Designer/Marketing and I.T. Manager for Iktinus UK. In this project leisure...

Mia Wild

Mia Wild

Howdy! My name is Mia Wild, I am a 3rd year international Architectural Design and Technology student from Buffalo, New York, USA. Displayed is my final year Cardiff Bay Hotel Project which features realistic rendered images, construction drawings and compliances with...

Ross O’Leary

Ross O’Leary

Hi, my name is Ross. I am an Architectural Design & Technology student. This is my hotel Omni project. The brief for the project was to design a ten-storey, four-star hotel, able to accommodate between 100 and 300 guests ,on an open site located in Cardiff Bay....