Shuzhuo Shang

The eye are the windows of the mind, and when we know the world and understand the world , the eye play a very important role. I show my eyes through simple, fun and modern styles,design eye patterns on the garment fabric, i hope my work can inspire the fashion designer.


Y llygaid yw ffenestri’r meddwl a phan fyddwn yn adnabod y byd ac yn deall y byd, mae rôl bwysig gan y llygaid. Rwyf yn dangos fy llygaid drwy ffurfiau syml, llawn hwyl a modern, gan ddylunio patrymau llygaid ar ffabrig y wisg; rwy’n gobeithio y gall fy ngwaith ysbrydoli dylunwyr ffasiwn.

www.shuzhuoshang.wordpress.com