Penn Cerameg

For me the making of my work is as important as the finished item itself. Being able to take a lowly material such as clay and creating forms that could last a thousand years is something that continues to amaze and inspire me.


I mi mae’r broses o wneud fy ngwaith yr un mor bwysig â’r eitem orffenedig ei hun. Mae gallu cymryd deunydd isel fel clai a chreu ffurfiau a allai bara mil o flynyddoedd yn rhywbeth sy’n parhau i fy synnu a’m hysbrydoli.