Subhashini Ekanayaka

My final collection has been inspired by my own personal love for flowers, my main focus will be on British flowers where each county has its own type of flower assigned to it and this was done after a campaign ran by plantlife in 2002, I take pride in this and always stride for my work to have a strong British theme running throughout.

My collection is from an evening dress and scarf and sofa cushions to go with my designs, each element has been carefully designed with my clientele theme at the forefront of my collection, I have taken an geometric approach to this collection, I have combined mark making patterns especially for my design backgrounds, I have created more than 30 samples to match my theme each has unique technique used such as laser cutting, screen printing, shibori and natural resin flower beads. I have focused on coordinating pattern and alternative colourways.


Mae fy nghasgliad terfynol wedi’i ysbrydoli gan fy nghariad personol at flodau, bydd fy mhrif ffocws ar flodau Prydeinig lle mae gan bob sir flodyn sydd wedi’i neilltuo iddi. Gwnaed hyn yn sgil ymgyrch a redwyd gan Plantlife yn 2002, rwy’n ymfalchïo yn hyn o beth ac yn anelu bob amser i fy ngwaith gynnwys edefyn Prydeinig cryf trwyddo draw.

Daw fy nghasgliad o ffrog fin nos a sgarff a chlustogau soffa i gyd-fynd â fy nyluniadau, dyluniwyd pob elfen yn ofalus gyda thema fy nghleientiaid ym mhen blaen fy nghasgliad, mae gennyf ddull geometrig ar gyfer y casgliad hwn, rwyf wedi cyfuno patrymau, rwyf wedi gwneud marciau yn benodol ar gyfer cefndiroedd fy nyluniadau, rwyf wedi creu mwy na 30 o samplau i weddu i fy thema, Mae pob un yn defnyddio techneg unigryw fel torri â laser, printio sgrîn, shibori a gleiniau blodau resin naturiol. Rwyf wedi canolbwyntio ar gydlynu patrymau a dulliau lliw amgen.

www.subhashinimerv.wordpress.com