TOM CAMPBELL is a multimedia artist whose work explores themes of pop culture, devotion, fantasy and the surreal through colourful and eclectic objet d’art. His work incorporates a range of diverse processes; painting, embroidery, doll making and the obscure and absurd coalesce within Tom’s work to create tactile, emotionally responsive ephemeral pieces. The artist formally known as Tim Bramble aims to explore the absurd nature of the obscure character in context to their environments and to distort the nature of the pop culture references within the work to unfold the very walls of reality and perception.

This project is meant to explore the nature of characters in context to their spaces and how both can be influenced, distorted and emboldened by the other. The aim of the characters is to obscure and re-contextualise the pop culture iconography they employ and through the exploration of the environment, pose these charters as other worldly ethereal god like deities wandering through these obscure lands and carrying with them these last elements of humanity, represented by the obscure iconography employed.


Arlunydd amlgyfrwng yw TOM CAMPBELL y mae ei waith yn archwilio themâu diwylliant pop, defosiwn, ffantasi a swrrealaeth drwy objet d’art lliwgar ac eclectig. Mae ei waith yn ymgorffori ystod o brosesau amrywiol; paentio, brodwaith, gwneud doliau a chyfuniad o’r aneglur ac absẃrd i greu darnau byrhoedlog, ymatebol ac emosiynol. Nod yr artist, sy’n cael ei adnabod yn ffurfiol fel Tim Bramble, yw archwilio natur absẃrd y cymeriad astrus yng nghyd-destun ei amgylchedd ac ystumio’r cyfeiriadau diwylliant pop sydd yn y gwaith i agor muriau realiti a chanfyddiad.

Pwrpas y prosiect yma yw archwilio natur cymeriadau yng nghyd-destun eu gofodau a sut mae modd i’r naill gael ei ddylanwadu, ei ystumio a’i gryfhau gan y llall. Nod y cymeriadau yw cuddio ac ail gyd-destunoli’r eiconograffi diwylliant pop maen nhw’n ei ddefnyddio, a thrwy archwilio’r amgylchedd, cyfleu’r cymeriadau yma fel duwiau ethereal arallfydol sy’n crwydro drwy’r tiroedd astrus yma, ac sy’n cludo’r elfennau olaf o ddynoliaeth gyda nhw – sy’n cael eu cynrychioli gan yr eiconograffi aneglur a ddefnyddir.