Tom Rees

BSc (Hons) Architectural Design & Technology

Returning to education to study Architectural Technology has been an ambition that I am pleased to have pursued. This project displays a culmination of what I have learnt over my time studying the subject and I hope that it demonstrates my passion and dedication towards my studies.

Hotel Bayscape has been developed as a medium rise hotel building to be situated on the waterfront near to the Olympic Village in Cardiff Bay. I have attempted to create a building that enhances the local aesthetic and has the ability to provide amenities, beneficial for the occupants of the many high-density residential units in the nearby area. The building has been designed with construction build ups and technologies that intend to create a building that causes minimal damage to the natural environment.

Besides the presentation posters, I have assembled an A3 technical report for this project. This report contains a detailed introduction and brief for the project, construction information sheets, environmental strategies and more. The work has been completed using a range of softwares that I have developed my knowledge of during the course, most notably, Revit, Photoshop and Sketchup.


Mae dychwelyd i fyd addysg i astudio Technoleg Bensaernïol yn uchelgais rwy’n falch o fod wedi gallu ei dilyn. Y prosiect hwn yw penllanw’r hyn rwyf wedi’i ddysgu wrth astudio’r pwnc ac rwy’n gobeithio ei fod yn dangos fy angerdd ac ymroddiad tuag at fy astudiaethau.

Datblygwyd Gwesty Bayscape fel adeilad gwesty canolig o ran uchder i’w leoli ar lan y dŵr ger y Pentref Olympaidd ym Mae Caerdydd. Rwyf wedi ceisio creu adeilad sy’n cyfoethogi’r esthetig lleol, gyda’r gallu i gynnig cyfleusterau buddiol i drigolion llawer o’r unedau preswyl dwysedd uchel yn yr ardal gyfagos. Dyluniwyd yr adeilad drwy ddefnyddio camau a thechnolegau adeiladu gyda’r bwriad o greu adeilad sy’n creu cyn lleied o niwed â phosibl i’r amgylchedd naturiol.

Heblaw’r posteri cyflwyno, rwyf wedi llunio adroddiad technegol A3 ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r adroddiad yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl a briff ar gyfer y prosiect, taflenni gwybodaeth adeiladu, strategaethau amgylcheddol a mwy. Cafodd y gwaith ei gwblhau gan ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd rwyf wedi datblygu fy ngwybodaeth amdanynt yn ystod y cwrs, yn enwedig, Revit, Photoshop a Sketchup.

Other Exhibitors:

Jaidon Venner

Jaidon Venner

Hi, my name is Jaidon Venner. I have been studying Architectural Design & Technology (BSc Hons) for the last 3 years at Cardiff Metropolitan University. I have really enjoyed my studies at university, especially while digitally working on programs such as Revit...

Maddison Isobelle Pearce

Maddison Isobelle Pearce

My name is Maddi, and I am a BSc Architectural Design and Technology student. This is my ADZ6888 summer show submission “The Boardwalk Hotel”. It is a four star business hotel proposed for a site in Cardiff Bay around the marina. The hotel is a Seven story tower and...

Hashan Paranathala

Hashan Paranathala

My name is Hashan, I am a third-year student at Cardiff Metropolitan University studying Architectural Technology. In this project I am a Chartered architectural technologist as well as the Designer/Marketing and I.T. Manager for Iktinus UK. In this project leisure...

Mia Wild

Mia Wild

Howdy! My name is Mia Wild, I am a 3rd year international Architectural Design and Technology student from Buffalo, New York, USA. Displayed is my final year Cardiff Bay Hotel Project which features realistic rendered images, construction drawings and compliances with...

Ross O’Leary

Ross O’Leary

Hi, my name is Ross. I am an Architectural Design & Technology student. This is my hotel Omni project. The brief for the project was to design a ten-storey, four-star hotel, able to accommodate between 100 and 300 guests ,on an open site located in Cardiff Bay....