When working through my projects my main focus is on creating interesting characters and locations.I often work in a paper cut out style that can be applied to both digital and stop motion animations.I chose this style to give the materials I’m using a texture instead of hiding it. I primarily use stop motion methods when animating in this style.I chose this style because it allowed me to experiment with different materials. I enjoy including the texture of different materials and objects in my work. When working digitally I try to also include some kind of texture in the world and characters where I can.


Wrth weithio drwy fy mhrosiectau, fy mhrif ffocws yw creu cymeriadau a lleoliadau diddorol. Rwy’n aml yn gweithio mewn arddull torri allan o bapur y gellir ei gymhwyso i animeiddiadau digidol a stopsymud. Dewisais yr arddull hon i roi gwead i’r deunyddiau rwy’n eu defnyddio yn hytrach na’i guddio. Yr wyf yn defnyddio dulliau stopsymud yn bennaf wrth animeiddio yn yr arddull hon. Dewisais yr arddull hon gan ei bod yn caniatáu i mi arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau. Rwy’n mwynhau cynnwys gwead gwahanol ddeunyddiau a gwrthrychau yn fy ngwaith. Wrth weithio’n ddigidol rwy’n ceisio cynnwys rhyw fath o wead yn y byd a’r cymeriadau pan allaf wneud hynny.