William ButlerWilliam Butler

I believe that truly great design, not only has ability to change the universe and defy social norms, but also has the power to encapsulate someone to crave over an object that is overwise entirely utilitarian. I always attempt to manifest this within everything I do. No matter how ‘exciting’ or ‘boring’ the project brief is perceived at the start, I countlessly endeavour to fabricate the best possible solution regardless.


Rwy’n credu bod gan ddylunio gwirioneddol wych y gallu i newid y bydysawd a herio normau cymdeithasol, ac ar ben hynny y pŵer i gymell rhywun i chwennych gwrthrych sydd fel arall yn hollol iwtilitaraidd. Rwyf bob amser yn ceisio amlygu hyn ym mhopeth a wnaf. Ni waeth pa mor ‘gyffrous’ neu ‘ddiflas’ y bo’r canfyddiad o frîff prosiect ar y dechrau, rwyf bob amser yn ymdrechu i ffurfio’r datrysiad gorau posib doed a ddelo.

www.wbpd.wordpress.com