For my final project, I decided that I wanted to base my film on the classic story of The Sorcerer’s Apprentice. I wanted to tell a retelling but from a female perspective and to modernise the story by also adding an environmental theme; the witch’s world has been polluted and the story follows her, and her apprentices’ attempts to fix it. As well as the ‘Sorcerer’s Apprentice’, I was inspired by other classic and modern fantasy films such ‘Snow White and the Seven Dwarves’, ‘Song of the Sea’ and ‘Howl’s Moving Castle’.
I have always believed that animation is the perfect form of storytelling for bringing fantastical stories to life. Animation is a medium that can bridge the gap between the fantastical and reality. I tried to reflect this idea through my choice of process of animation. To create the films backgrounds and props, I made the sets out of real, found objects and materials while the characters were created digitally. I also used stop-motion elements to create some of the effects in order to emulate the gothic, fantasy atmosphere of the films I was inspired by. My ambition for my career after university is to continue to work as an animator in the 2D animation industry


Ar gyfer fy mhrosiect terfynol, penderfynais fy mod eisiau seilio fy ffilm ar stori glasurol Prentis y Dewin. Roeddwn eisiau creu ail-adroddiad ond o safbwynt benywaidd ac i foderneiddio’r stori trwy ychwanegu thema amgylcheddol hefyd; mae byd y wrach wedi’i lygru ac mae’r stori’n dilyn ei hymgeisiau hi a’i phrentisiaid i’w drwsio. Yn ogystal â ‘Phrentis y Dewin’, ces i fy ysbrydoli gan ffilmiau ffantasi clasurol a modern eraill megis ‘Eira Wen a’r Saith Corrach’, ‘Song of the Sea’ a ‘Howl’s Moving Castle’.
Rwyf bob amser wedi credu bod animeiddio’n ffurf berffaith ar adrodd storïau i ddod â storïau ffantastig yn fyw. Mae animeiddio’n gyfrwng a all bontio’r bwlch rhwng y ffantastig a realiti. Ceisiais adlewyrchu hyn trwy fy newid o broses animeiddio. I greu cefndiroedd a phropiau’r ffilm, gwnes i’r setiau allan o wrthrychau a deunyddiau go iawn y daethpwyd o hyd iddynt a chrëwyd y cymeriadau’n ddigidol. Defnyddiais elfennau stop-symud hefyd i greu rhai o’r effeithiau er mwyn efelychu awyrgylch ffantasi gothig y ffilmiau wnaeth fy ysbrydoli. Fy uchelgais ar gyfer fy ngyrfa ar ôl y brifysgol yw parhau i weithio fel animeiddiwr yn y diwydiant animeiddio 2D.