Through various mediums, my work explores ideas of failure, happiness and success in a fast paced, material and career driven society with comic narratives about dystopian futures . The rise of technology and consumerism has created a new immediacy in many aspects of modern life, such as communication, getting around and gathering information. It has also created a certain pressure to be present in the digital realm as well as the physical, my aim is to playfully investigate what this implies. And to celebrate the role of the loser in a society that often feels like a race, whilst highlighting the coexistence of frivolity and labour in contemporary life.


Trwy gyfryngau amrywiol, mae fy ngwaith yn ymchwilio i syniadau o fethiant, hapusrwydd a llwyddiant mewn cymdeithas faterol sy’n symud yn gyflym a ysgogir gan yrfaoedd gyda naratifau digrif am ddyfodol dystopaidd. Mae cynnydd technoleg a phrynwriaeth wedi creu naws ddi-oed mewn llawer o agweddau ar fywyd modern, megis cyfathrebu, symud o gwmpas a chywain gwybodaeth. Hefyd, mae wedi creu pwysau penodol i fod yn bresennol yn y parth digidol yn ogystal â’r byd go iawn, fy nod i yw ymchwilio’n chwareus i oblygiadau’r hyn o beth. A dathlu rôl y rhai sy’n colli allan mewn cymdeithas sydd yn aml yn teimlo fel ras, ac ar yr un pryd amlygu cydfodolaeth gwamalrwydd a llafur mewn bywyd cyfoes.