Xuhui Zhou

This is my final year project and it is located in Porth Teigr which near to Cardiff Bay. The purpose of this project is to design a five or six storey building that will accommodate a mix of one or two bed flats with a top floor of penthouse apartments. The ground and first floor will be a mix of retail and commercial space. So from this point, build in comfortable living environment for community is my final goal. Tesco, Living facilities such as smart courier, Laundry Service, barber, Gym and Cinema Room are all my plan stuffs for my building. Also, I try to cooperate some innovative materials and systems which can achieve green building standard. “Petals” Ceiling is an Energy- saving intergrated system which combine various elements that including Ceiling finish, Light reflectors, Cooling elements, Acoustic Attenuation. Another innovation is about Earth Brick and it is more stable, economical and sustainable than other bricks. Details of this material can be seen in the presentation sheeting.


Hwn ydy prosiect fy mlwyddyn olaf ac mae wedi’i leoli ym Mhorth Teigr ger Caerdydd. Diben y prosiect hwn ydy dylunio adeilad pum neu chwe llawr a fydd yn gallu lletya cymysgedd o fflatiau un neu ddau wely gyda fflatiau penty ar y llawr uchaf. Bydd y llawr gwaelod ar llawr cyntaf yn gymysgedd o ofod manwerthu a masnachol. Felly, o’r pwynt yma, fy nharged terfynol ydy amgylchedd cyfforddus byw ar gyfer y gymuned . Mae fy nghynlluniau yn cynnwys Tesco, cyfleusterau byw megis negesydd smart, Gwasanaeth Golchi Dillad, barbwr, Campfa ac Ystafell Sinema. Hefyd dw i’n ceisio cynnwys rhai deunyddiau arloesol a fyddai‘n cyflawni safon gwyrdd adeiladu. System integredig arbed egni “Petals Ceiling” sy’n cyfuno gwahanol elfennau sy’n cynnwys gorffeniad nenfwd, adlewyrchydd golau, elfennau oeri, acwstig, gwanhad. Mae Earth Brick yn rhywbeth newydd arall; mae’n fwy sefydlog mwy diwastraff a chynaliadwy na briciau eraill. Ceir manylion am y deunydd hwn yn nhaflenni gwybodaeth y cyflwyniad.

www.xuhuizhou.wordpress.com