My painting, Still Life, references a collage of manipulated images from a vast number of printed sources to highlight the artificiality in digital media and its relationship to the status created in painting. The compositions in each section are very present, but taken out of their original context , therefore compelling the viewer to consider a new conceptual space for the painting. I disrupt seamless viewing and challenge our passive intake of images, with the modern inundation of a media-dominated world. This embodies a contemporary idea in a historical medium, using illusionist techniques to make us question the relationship between photo and painting. This contrast between photo and painting and exploring the focus of each medium coheres with the saturated delineation between life and its media representation. Scale is used as a devise to emphasise the illusionist technique, questioning the nature of reproduction.


Mae fy mhaentiad, Bywyd Llonydd, yn cyfeirio at gollage o ddelweddau sydd wedi’u trin o nifer enfawr o ffynonellau printiedig i amlygu’r elfen artiffisial yn y cyfryngau digidol a’r berthynas â’r statws a gaiff ei greu mewn paentiadau. Mae’r cyfansoddiadau ym mhob adran yn bresennol iawn ond wedi’u tynnu allan o’u cyd-destun gwreiddiol gan orfodi’r gwylwyr, felly, i ystyried gofod cysyniadol newydd ar gyfer y paentiad. Rwy’n torri ar draws gwylio hawdd ac yn herio’r ffordd y byddwn yn cymryd delweddau i mewn yn oddefol gyda’r gorlif cyfoes o fyd sy’n cael ei ddominyddu gan y cyfryngau. Mae hwn yn ymgorffori syniad cyfoes mewn cyfrwng hanesyddol, yn defnyddio technegau lledrithiol i wneud i ni gwestiynu’r berthynas rhwng ffotograff a phaentiad. Mae’r cyferbyniad hwn rhwng ffotograff a phaentiad ac archwilio ffocws pob cyfrwng yn cydlynu â’r portreadu dwys rhwng bywyd a’r ffordd y caiff ei gynrychioli gan y cyfryngau. Caiff graddfa ei defnyddio i bwysleisio’r dechneg ledrithiol gan gwestiynu natur atgynhyrchu.