Aaron Leslie

It is my driving principle that design revolves around realism. Each design should offer new opportunities for its target audience. I apply practical and technical skills to form and shape designs that are aesthetically pleasing. I approach my work with passion and the knowledge of my target audience and their needs. I produce projects that focus on spatial awareness, acknowledging how people move, feel and interact with various products and spaces.


Yr egwyddor sy’n fy ngyrru yw bod dylunio’n troi o gwmpas realaeth. Dylai pob dyluniad gynnig cyfleoedd newydd i’w gynulleidfa darged. Rwyf yn defnyddio sgiliau ymarferol a thechnegol i ffurfio a siapio dyluniadau sy’n rhoi pleser yn esthetig. Rwy’n mynd ati i weithio gydag angerdd ac â gwybodaeth am fy nghynulleidfa darged a’u hanghenion. Rwy’n cynhyrchu prosiectau sy’n canolbwyntio ar ymwybyddiaeth ofodol gan gydnabod sut bydd pobl yn symud, yn teimlo ac yn rhyngweithio â gwahanol gynhyrchion a gofodau.

www.aaronleslief22.wordpress.com