• Alice O’Donnell
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 2
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 3
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 4
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 5
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 6
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 7
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 8
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 9
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 10
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 11
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 12
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 13
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 14
 • Alice ODonnell_2743010_assignsubmission_file_PAGE 15

My final major project, ‘Becoming’ is inspired by my personal story. I have explored my experience of traveling to and from both of my parents houses as a child. My constant movements for 16 years have impacted the person I am today; strong and independent. I have captured my journey throughout my collection, a main feature being the route between my parents houses which became the print throughout my designs. The colour palette was influenced from mine and my parents’ favourite colours. Through the garment construction I have tied in the idea of hidden emotions, this is shown through the pleating that I have used for my dress design, as well as on the sleeve of my half jacket.

Look one features my printed jacket that has a cut out feature in the front, revealing the dress underneath, therefore translating the idea of exposing my emotions. Look two combines my asymmetrical jumpsuit paired with my half jacket. The idea behind this look is that the garments are broken and incomplete, representing the brokenness of a divorced family and the effects on the children involved. In both of my looks, leather ties are wrapped around the garments to suggest being bound by this lifestyle and not being able to escape the routine that has become a normality to me. Raising awareness to this situation is important to me as growing up none of my friends came from a similar background, and therefore it was hard to discuss these challenging times.


Ysbrydolwyd fy mhrosiect mawr terfynol, ‘Becoming’ gan fy stori bersonol. Rwyf wedi archwilio fy mhrofiad o deithio’n ôl ac ymlaen i dai fy nau riant fel plentyn. Mae fy symudiadau cyson ers 16 mlynedd wedi effeithio ar y person ydw i heddiw; cryf ac annibynnol. Rwyf wedi cipio fy nhaith drwy gydol fy nghasgliad, y brif nodwedd yw’r llwybr rhwng tai fy rhieni a ddaeth yn brint drwy gydol fy nyluniadau. Dylanwadwyd ar y palet lliw gan fy hoff liwiau i a lliwiau fy rhieni. Trwy adeiladwaith y dillad rwyf wedi clymu’r syniad o emosiynau cudd, dangosir hyn drwy’r plethiad a ddefnyddiais ar gyfer fy nyluniad ffrog, yn ogystal ag ar lawes fy hanner siaced.

Mae’r edrychiad cyntaf yn cynnwys fy siaced brintiedig sydd â nodwedd wedi’i thorri allan yn y ffrynt, gan ddatgelu’r wisg oddi tano, gan drosi’r syniad o ddatgelu fy emosiynau. Mae’r ail edrychiad yn cyfuno jumpsuit anghymesur wedi’i gyfuno â’m hanner siaced. Y syniad y tu ôl i’r olwg hon yw bod y dillad wedi torri ac yn anghyflawn, sy’n cynrychioli toriad teulu sydd wedi ysgaru a’r effeithiau ar y plant dan sylw. Yn fy nau edrychiad, mae clymau lledr yn cael eu lapio o amgylch y dillad i awgrymu cael eich rhwymo gan y ffordd hon o fyw a methu â dianc rhag y drefn sydd wedi dod yn normalrwydd i mi. Mae codi ymwybyddiaeth i’r sefyllfa hon yn bwysig i mi gan nad oedd yr un o’m ffrindiau yn dod o gefndir tebyg wrth i ni dyfu i fyny ac felly roedd yn anodd trafod y cyfnodau heriol hyn.