Inc. Space

CSAD Graduate Incubation Unit Show

Over the last six years CSAD's Graduate Incubation Unit has provided an opportunity for our graduates to spend additional time with the School to launch their own business or to establish a sustainable career as a practicing artist, designer or maker. We’re delighted to celebrate this year’s cohort’s achievements via this Summer Show.

For some of the year, as was planned, the group of nine Incubation Unit members and the two ABF Step Change Fellows worked in their own studio spaces in CSAD as well as having access to the School’s workshops and facilities with support from our technical team to continue to develop their practical skills. They undertook workshops with external specialists and the University’s Centre for Entrepreneurship and met regularly with their mentors and the CE team to develop their professional, practice and business skills. Despite their time being interrupted by the Covid crisis they have risen to the challenge, flexing their priorities and practice to the new realities. Workshops and mentoring have moved on-line, the setting up of their own studio spaces has been accelerated and new ideas and work are emerging as a result.

We are very proud of what Annie, Bert, Elin, Hannah, Heledd, Liam, Llio, Rhi, Rhiannon, Spencer and Toni have achieved and excited about what they’ll achieve next.

Sioe Uned Deori Graddedigion CSAD

Dros y chwe blynedd diwethaf mae Uned Deori Graddedigion CSAD wedi rhoi cyfle i'n graddedigion dreulio amser ychwanegol gyda'r Ysgol i lansio eu busnes eu hunain neu i sefydlu gyrfa gynaliadwy fel artist, dylunydd neu wneuthurwr gweithredol. Rydym yn falch iawn o ddathlu llwyddiannau'r garfan eleni trwy'r Sioe Haf hon.

Am beth o'r flwyddyn, fel y cynlluniwyd, bu'r grŵp o naw aelod o'r Uned Deori a'r ddau Gymrawd Newid Cam ABF yn gweithio yn eu gwagle stiwdio eu hunain yn CSAD ynghyd â chael mynediad at weithdai a chyfleusterau'r Ysgol gyda chefnogaeth gan ein tîm technegol i barhau i ddatblygu eu sgiliau ymarferol. Fe wnaethant gynnal gweithdai gydag arbenigwyr allanol a Chanolfan Entrepreneuriaeth y Brifysgol a chyfarfod yn rheolaidd â'u mentoriaid a'r tîm CE i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol, ymarfer a busnes. Er bod argyfwng Covid wedi torri ar draws eu hamser, maent wedi ymateb i'r her, gan ystwytho eu blaenoriaethau a'u harfer i'r realiti newydd. Mae gweithdai a mentora wedi symud ar-lein, cyflymwyd sefydlu eu lleoedd stiwdio eu hunain ac mae syniadau a gwaith newydd yn dod i'r amlwg o ganlyniad.

Rydym yn falch iawn o'r hyn y mae Annie, Bert, Elin, Hannah, Heledd, Liam, Llio, Rhi, Rhiannon, Spencer a Toni wedi'i gyflawni ac yn gyffrous am yr hyn y byddant yn ei gyflawni nesaf.

2020 Inc Space Members:

Inc Space members 2014-2020 | Aelodau Inc Space 2014-2020

Adam Musitano, Aiden Myers, AJ Stockwell, Alexana Blott, Alice Elliott, Anna Grace Rogers (ABF Step Change Fellow), Andy Hallam, Anna Palamar, Annie Fenton, Bert Jones, Charlotte Burke, Chloe Lindsey, Chrisoula Konstantakou, Clio Anastasiou, Clojo Bedingham, Elin Hughes, Evan Moore, Gweni Lloyd (ABF Step Change Fellow), Hannah Short (ABF Step Change Fellow), Harriet McCormick, Heledd C Evans (ABF Step Change Fellow), Helen Turnbull, Ian Cooke Tapia, Isabella Bilstein, Jade Sims, Jason Gregory, Jennifer Finnigan, Kate Haywood, Kayn Lewis, Katie Weyman, Laura Smith, Laura Welsman, Liam Boyle, Llio Davies, Luke Roberts, Marek Liska, Mari Philips, Martin Lane, Mikki Saunby, Molly Lewis, Morgan Dowdall, Naomi Hopkins, Nathan Mullis, Pip Barrett, Rebecca Thomas, Rhi Christie, Rhian Morris, Rhiannon Gwyn, Rhiannon Lewando, Rhys Bullock, Rozzy Adams, Sarah Jenkins, Sophie Adams, Sophie Jemma, Spencer Penn, Tom Smee, Toni De Jesus and Youngeun Shin.

Thank you to all our Inc Space mentors…
Diolch i'n holl fentoriaid Inc Space ...

Aiden Myers, Anthony Shapland, Becky Adams, Bob Gelsthorpe, Cat Williams, Charlotte Kingston, Chris Brown, Claire Curneen, Dean Coates, Elena Schmitz, Emma Geliot, Emma Price, Geoff Swindell, Gordon Dalton, Gregory Parson, Hannah Firth, Helen Clifford, Heloise Godfrey, Holly Davey, Hywel Pontin, Jeajun Lee, Jennifer Taylor, Josh Leeson, Karen Dell'Armi, Kate Dumbleton, Kirsty Patrick, Lina Kanafani, Melissa Hinkin, Mike Smith, Mike Tooby, Nick Merchant, Nicola Wilkes, PJ Statham, Preston Fitzgerald, Rebecca Hearne, Rhian Wyn Stone, Richard Parry, Richie Turner, Sarah McCall-Morgan, Sarah Valentin, Sian Elin Thomas, Zoe Bradley and Zoë Gingell.

And also to…
A hefyd…

Artes Mundi, Arts and Business Cymru, Cardiff MADE, Cardiff Met, Cardiff School of Art & Design, Cardiff Council, Chapter, Centre for Entrepreneurship, Craft in the Bay, CSAD’s technicians including Dallas Collins and Nigel Williams, Dewi Gray, Elysium Gallery, FabLab Cardiff, Fireworks, g39, gallery ten, Literature Wales, Llantarnam Grange, Made by Hand, Made in Roath, Mint, Mission Gallery, Momentum, National Museum Cardiff, Oscar Clarke Ltd, Printhaus, Royal and Morgan Arcades, Ruth Cayford, Steve Aicheler, Studio / Response and The Sustainable Studio.

We would also like to thank the Fenton Arts Trust who have also supported many previous Incubation Unit members.
Hoffem ddiolch i Ymddiriedolaeth Celfyddydau Fenton sydd hefyd wedi cefnogi llawer o aelodau blaenorol yr Uned Deori.