David Cabble

BSc (Hons) Product Design

Design to me is the principle of creating solutions that will ripple throughout time. Design needs to reach the heart and mind of the user. Most importantly, design must look after the user and the planet. These are the key thoughts that propel me with passion to design and create. I translate these principles using the necessary digital and physical skills to produce bodies of work, that reach these aspirations.

The work created this year represents the evolution that my design process has arrived to at the time of making. This year has really given me a boost of purpose and relevance when showing pieces of work, given how immersive each module has been.

The “Without Waste” brief has allowed me to home in my ability to effectively communicate with real-world target users to product something that has a huge positive impact upon sustainability and the way medication can be accessed by the user.

The Care Management app design allowed me to go beyond the requirements of the brief to make something that would change the way a person monitors residential clients, which added an emotional element to the answer. This brief has also allowed me to learn a new skill in digital app software, which has been very critical for understanding wireframing for digital services through application.

Finally, People Powered Prosthetics gave me the wonderful opportunity to support a wonderful cause, by designing prosthetic-adapted equipment for the user to achieve their adventurous dreams.


I mi, dylunio yw’r egwyddor o greu atebion a fydd yn atseinio drwy amser. Mae angen i ddylunio gyrraedd calon a meddwl y defnyddiwr. Yn anad dim, rhaid i ddylunio ofalu am y defnyddiwr a’r blaned. Dyma’r syniadau allweddol sy’n fy ysgogi gydag angerdd i ddylunio a chreu. Rwy’n trosi’r egwyddorion hyn gan ddefnyddio’r sgiliau digidol a chorfforol angenrheidiol i gynhyrchu cyrff o waith, sy’n cyrraedd y dyheadau hyn.

Mae’r gwaith sydd wedi’i greu eleni yn cynrychioli’r esblygiad y mae fy mhroses ddylunio wedi’i gyrraedd ar adeg ei greu. Mae eleni wedi rhoi hwb gwirioneddol i mi o ran pwrpas a pherthnasedd wrth ddangos darnau o waith, o ystyried pa mor drochol fu pob modiwl.

Mae’r briff “Heb Wastraff” wedi rhoi’r cyfle i mi gyfathrebu’n effeithiol â defnyddwyr targed go iawn i gynhyrchu rhywbeth sy’n cael effaith gadarnhaol enfawr ar gynaliadwyedd a’r ffordd y gall y defnyddiwr gael gafael ar feddyginiaeth.

Roedd dylunio’r ap Rheoli Gofal yn gyfle i mi fynd y tu hwnt i ofynion y briff i wneud rhywbeth a fyddai’n newid y ffordd y mae unigolyn yn monitro cleientiaid preswyl, gan ychwanegu elfen emosiynol at yr ateb. Mae’r brîff hwn wedi fy ngalluogi i ddysgu sgil newydd mewn meddalwedd apiau digidol hefyd, sydd wedi bod yn gwbl hanfodol ar gyfer deall y broses o greu fframiau gwifren ar gyfer gwasanaethau digidol drwy gymhwysiad.

Yn olaf, rhoddodd People Powered Prosthetics gyfle gwych i mi gefnogi achos gwych, drwy ddylunio offer prosthetig addasol fel y gall y defnyddiwr wireddu ei freuddwydion anturus.

Other Exhibitors:

Ieuan Peregrine

Ieuan Peregrine

As a product designer I advocate principles of inclusive, sustainable design, creating where there is need. I excel at the research and implementation stages of design where I enjoy speaking to the end users of products. I feel this stems from a fondness of talking...

Josh Landers

Josh Landers

I am a strong believer that product design is a process that changes the world for the better, most importantly with people in mind. I believe that designers should consider people at the center of their design process, as well as, considering social, economic and...

Garin Thomas

Garin Thomas

I believe that good design is all about bringing excitement to the user while still following our social and ecological responsibilities. It is through this lens that I view every challenge delivered to me. My background in engineering gives me the drive and passion...

Samuel Moss

Samuel Moss

A primary focus within my work, as well as in life, is to accommodate to others’ needs. As a product designer, this means considering and appeasing the end-user, the environment, and the design team. This principle leads me to take on briefs that expand upon close...

Alex Smith

Alex Smith

Design is one of the few mediums that reaches every corner of the globe and touches everyone. We as a race, have no shortage of problems that need solving or issues that need addressing. To me, design is all about creating innovative solutions to these challenges....

Matthew Amesbury

Matthew Amesbury

Over the past three years at CSAD Product Design I have developed an endless number of skills as a designer. It highlighted the importance of design within the world and the way in which it can change lives for the better. Over the course of my time here, I have come...