Garin Thomas

BSc (Hons) Product Design

I believe that good design is all about bringing excitement to the user while still following our social and ecological responsibilities. It is through this lens that I view every challenge delivered to me. My background in engineering gives me the drive and passion to produce designs that capture maximum functionality for the user. With a combination of user-centred thinking and a sustainable ideology, my work is always reflective of my ambition as a designer.

Working on numerous live projects with different companies has developed my abilities to a point where I am fully confident to follow through the entire design process from start to finish. From gaining an understanding of what the customer and end users need to designing, prototyping and delivering a final solution. My specific skill sets lie in problem solving using my understanding of technical details and my ability to work in deadline driven environments on my own or as part of a team. After winning a 24-hour live brief with award winning design consultancy, PDR, my team was invited to spend time working with them to develop our work with disposable face-masks. This project involved a high level of research and was detrimental to my evolution as a designer.

My time as a product designer and the work that I have produced thus far has proven my overall ability and I wish to keep developing at this rate.


Cyflwyno cyffro i’r defnyddiwr gan ddilyn ein cyfrifoldebau cymdeithasol ac ecolegol – dyna sydd wrth wraidd dylunio da. Dyma sut rwy’n edrych ar bob her a gyflwynir i mi. Mae fy nghefndir mewn peirianneg yn rhoi’r ysgogiad a’r angerdd i mi gynhyrchu dyluniadau sy’n cynnig yr ymarferoldeb gorau posibl i’r defnyddiwr. Gyda chyfuniad o feddwl sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac ideoleg gynaliadwy, mae fy ngwaith yn adlewyrchu fy uchelgais fel dylunydd bob amser.

Mae gweithio ar brosiectau byw niferus gyda gwahanol gwmnïau wedi datblygu fy ngallu i’r graddau fy mod yn gwbl hyderus i gyflawni’r broses ddylunio gyfan o’r dechrau i’r diwedd. O gael dealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen ar y cwsmer a’r defnyddwyr terfynol i ddylunio, prototeipio a chyflwyno ateb terfynol. Mae fy sgiliau penodol yn ymwneud â datrys problemau gan ddefnyddio fy nealltwriaeth o fanylion technegol a’m gallu i weithio mewn amgylcheddau sy’n cael eu llywio gan derfynau amser ar fy mhen fy hun neu fel rhan o dîm. Ar ôl ennill brîff byw 24 awr gydag ymgynghoriaeth ddylunio arobryn, PDR, gwahoddwyd fy nhîm i dreulio amser yn gweithio gyda nhw i ddatblygu ein gwaith gyda masgiau wyneb untro. Roedd y prosiect yn cynnwys ymchwil o’r radd flaenaf ac roedd yn niweidiol i’m hesblygiad fel dylunydd.

Mae fy amser fel dylunydd cynnyrch a’r gwaith yr wyf wedi’i gynhyrchu hyd yma wedi profi fy ngallu cyffredinol a hoffwn barhau i ddatblygu ar y cyflymder hwn.


• https://www.behance.net/garinthomas
• https://www.instagram.com/gjtdesign

Other Exhibitors:

Ieuan Peregrine

Ieuan Peregrine

As a product designer I advocate principles of inclusive, sustainable design, creating where there is need. I excel at the research and implementation stages of design where I enjoy speaking to the end users of products. I feel this stems from a fondness of talking...

David Cabble

David Cabble

Design to me is the principle of creating solutions that will ripple throughout time. Design needs to reach the heart and mind of the user. Most importantly, design must look after the user and the planet. These are the key thoughts that propel me with passion to...

Josh Landers

Josh Landers

I am a strong believer that product design is a process that changes the world for the better, most importantly with people in mind. I believe that designers should consider people at the center of their design process, as well as, considering social, economic and...

Samuel Moss

Samuel Moss

A primary focus within my work, as well as in life, is to accommodate to others’ needs. As a product designer, this means considering and appeasing the end-user, the environment, and the design team. This principle leads me to take on briefs that expand upon close...

Alex Smith

Alex Smith

Design is one of the few mediums that reaches every corner of the globe and touches everyone. We as a race, have no shortage of problems that need solving or issues that need addressing. To me, design is all about creating innovative solutions to these challenges....

Matthew Amesbury

Matthew Amesbury

Over the past three years at CSAD Product Design I have developed an endless number of skills as a designer. It highlighted the importance of design within the world and the way in which it can change lives for the better. Over the course of my time here, I have come...