• Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton
  • Emily Wootton

Dissidence

This collection is driven by the 1950’s British subculture the ‘Teddy Girls’ and their female independence, with the opportunities these women gained through historical attire. Delving into the forgotten 1950’s subculture, known for their androgynous form and rebellion when striving towards a different career path than the ones expected for them. Creating a socially unacceptable image by not following the norms of society and the ideology that they shouldn’t be as educated as the men of this time.

The Teds were easily identified and differentiated through their choice of clothing that was taken from the Edwardian Dandy. Looking back at the history of Edwardian attire to understand what inspired the Ted subculture, with a select focus on the construction and craftsmanship of that era, in particular the manipulation of cloth.

Experimenting with intricate leatherwork combined with handcrafted techniques such as the art of smocking and crochet that had been used in womenswear back in the early 1900’s.
Finishing each look off with a hand crocheted bespoke boater hat inspired by the ones worn by Teddy Girls, creating modern designs that still hold historical values.


Gyrrir y casgliad hwn gan is-ddiwylliant Prydeinig y 1950au, y ‘Teddy Girls’ a’u hannibyniaeth benywaidd, gyda’r cyfleoedd a gafodd y menywod hyn drwy wisgoedd hanesyddol. Ymchwilio i is-ddiwylliant anghofiedig 1950, sy’n adnabyddus am eu ffurf gwrfenywaidd a’u gwrthryfela wrth ymdrechu tuag at lwybr gyrfa gwahanol na’r rhai a ddisgwylid ar eu cyfer.

Creu delwedd gymdeithasol annerbyniol drwy beidio â dilyn normau cymdeithas a’r ideoleg na ddylent fod mor addysgedig â dynion o’r cyfnod hwn. Roedd y Teds yn hawdd eu hadnabod a’u gwahaniaethu drwy eu dewis o ddillad a gymerwyd o’r Edwardian Dandy.

Edrych yn ôl ar hanes dillad Edwardaidd i ddeall yr hyn a ysbrydolodd yr is-ddiwylliant Teds, gyda ffocws dethol ar adeiladu a chrefftwaith yr oes honno, yn enwedig trin brethyn. Arbrofi gyda gwaith lledr cymhleth ynghyd â thechnegau wedi’u gwneud â llaw fel y grefft smocwaith a chrosio a ddefnyddiwyd mewn dillad menywod yn ôl ar ddechrau’r 1900au. Gorffen pob edrychiad gyda het cychwr unigryw wedi’i chrosio â llaw a ysbrydolwyd gan y rhai a wisgwyd gan y Teddy Girls, gan greu dyluniadau modern sy’n dal i ddal gwerthoedd hanesyddol.