• Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 1
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 2
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 3
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 4
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 5
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 6
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 7
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 8
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 9
  • Shauni Perkins_2149215_assignsubmission_file_Catalogue 10

My collection Unrevealed is inspired by the clashing prints and oversized silhouettes of 80s/90s festival and rave wear combined with the vibrant, shiny, and revealing clothing that is seen in today’s festival and rave scene. Due to the style now a days taking the meaning of ‘less is more’ quite literally, creating some very flashy and on show outfits; many hide from being their true selves denying themselves the opportunity to enjoy what they love in fear of not fitting in.

This collection is designed to get rid of that fear and enable everyone to express who they are whilst still feeling comfortable, creating a new type of confidence. Through wearing garments that capture the fierce and daring style of today at the same time as looking back at the baggy style of before; the illusion of being covered is fashioned, whilst forming contradicting outfits that allow you to fit in as well as standing out; the perfect mix for festival and rave fashion. This collection features illustrations through embroidery and print, taken from images of friends dancing at festivals along side bright colours and bold prints all to create a collection that captures the entrancing atmosphere that is felt when in a crowd and the music starts.


Ysbrydolir fy nghasgliad Unrevealed gan brintiau a silwetau gormodol gwrthdrawiadol dillad gŵyl a rêf yr 80au/90au wedi’u cyfuno â’r dillad bywiog, sgleiniog a datguddiol a welir yn y sîn gŵyl a rêf cyfredol. Oherwydd i’r arddull gyfredol gymryd ystyr ‘llai yw mwy’ yn llythrennol, gan greu rhai dillad hwyliog ac uchel eu cloch; mae llawer yn cuddio rhag bod pwy ydynt mewn gwirionedd gan wadu’r cyfle i’w hunain o fwynhau’r hyn y maent yn dwlu arnynt rhag ofn na fyddant yn ffitio i mewn.

Dylunnir y casgliad hwn i ddileu’r ofn hwnnw a galluogi pawb i fynegi pwy ydynt a theimlo’n gyfforddus ar yr un pryd, gan greu math newydd o hyder. Trwy wisgo dillad sy’n cofnodi arddull ffyrnig a herfeiddiol heddiw ar yr un pryd ag edrych yn ôl ar arddull fagiog yr oes a fu; ffasiynir y lledrith o gael eich gorchuddio, gan ffurfio dillad cyferbyniol sy’n galluogi chi i ffitio i mewn yn ogystal â sefyll allan: y cymysgedd perffaith ar gyfer ffasiwn gŵyl a rêf. Mae’r casgliad hwn yn cynnwys darluniadau trwy frodwaith a phrint, a gymerwyd o ddelweddau o ffrindiau’n dawnsio mewn gwyliau ochr yn ochr â lliwiau ochrol llachar a printiau eofn y maent oll yn creu casgliad sy’n cofnodi’r awyrgylch swynol a deimlir mewn torf pan fydd y gerddoriaeth yn dechrau.