I am a Textile Print and Surface Pattern Designer.

Efflorescence, the French for ‘to flower out’ is a collection of designs that celebrate flowers blossoming in full bloom. With influences from cottage garden flowers as well as wild flowers, capturing the colour and beauty of flowers in bloom. Through painting with watercolour, I have captured the natural textures of flowers. The original paintings and drawings have been digitally rendered using Photoshop to create designs for the home, showcased on a collection of cushions. I enjoy creating beautifully detailed and intricate designs for the interior market.

Wild Meadow, Ditsy and Blooming Blossoms are the collections within the main design collection, capturing the essence of the natural beauty of a flower.


Dylunydd Patrymau Tecstilau Print ac Arwynebau ydw i

Blodeuad sef ‘efflorescence’ a’r gair Ffrangeg am ‘flodeuo’ ydy’r enw ar fy nghasgliad o ddyluniadau sy’n dathlu blodau yn eu llawn blodau. Mae lliw a harddwch blodau’r border bach yn ogystal a blodau gwyllt y maes yn eu llawn flodau wedi dylanwadu ar fy ngwaith. Drwy ddefnyddio dyfrlliw, dw i wedi dal gweadau naturiol blodau. Mae’r peintiadau a’r lluniadau gwreiddiol wedi cael eu cyfleu’n ddigidol gan ddefnyddio Photoshop i greu dyluniadau a welir ar gasgliad o glustogau. Dw i’n mwynhau creu dyluniadau manwl hardd a chymhleth ar gyfer farchnad nwyddau yn y cartref.

Blodau gwyllt y maes, mân flodau a blodau yn eu llawn dwf sydd yn y prif gasgliad, yn dal hanfod harddwch naturiol blodyn.

www.lowrio.wixsite.com/mysite