Anouk Mimi

BA (Hons) Interior Design

Anouk Yamile Mimi

I believe that interior environments should not exclusively rely on the physical, the ocularcentric, or the aesthetic.

I approach the design process by analysing the host site in order to assess the sense of space in addition to understanding the specific project requirements and client culture.

Each occupant can develop their own interpretation of the designed space, merging the experience they want to live with the one I chose to give them. This coalescence makes every project unique in its essence.

The ideation process of each component and space is the combination of the functional and physical aspects of the production of space and provoking specific but different feelings in each occupant, to achieve a comprehensive phenomenological experience. I approach each project without preconceptions to achieve the best outcome possible.

Grounded in phenomenology my approach to design has been applied to create individual moods in confined spaces and specific atmospheres that unite occupants in larger spaces. Some of these spaces might link to the building externalities and some of them might be completely isolated from any external reality. The result of this is a body of varied work that delivers a comprehensive whilst adaptable design.


Yn fy marn i, ni ddylai amgylcheddau mewnol ddibynnu’n gyfan gwbl ar y ffisegol, yr esthetig neu ar yr hyn a fydd yn well i’r llygad.

Byddaf yn mynd at y broses ddylunio drwy ddadansoddi’r safle perthnasol er mwyn asesu’r ymdeimlad o ofod yn ogystal â deall gofynion penodol y prosiect a diwylliant y cleientiaid.

Gall pob preswylydd ddatblygu eu dehongliad eu hunain o’r gofod a fydd wedi’i ddylunio, gan gyfuno’r profiad y maen nhw am ei fyw â’r un y byddaf innau yn dewis ei roi iddyn nhw. Bydd y cyfuniad hwn yn gwneud pob prosiect yn unigryw yn ei hanfod.

Mae proses syniadu pob cydran a gofod yn gyfuniad o elfennau swyddogaethol a ffisegol cynhyrchu gofod ac ennyn teimladau penodol ond gwahanol ym mhob preswylydd er mwyn cael profiad ffenomenolegol cynhwysfawr. Byddaf yn mynd at bob prosiect heb unrhyw ragdybiaethau er mwyn cael y canlyniad gorau posib.

Mae fy agwedd tuag at ddylunio, sydd â’i gwraidd mewn ffenomenoleg, wedi’i defnyddio i greu hwyliau gwahanol mewn gofodau cyfyng ac awyrgylch penodol sy’n uno preswylwyr mewn gofodau mwy o faint. Gallai rhai o’r gofodau hyn gysylltu â phethau y tu allan i’r adeilad a gallai rhai ohonyn nhw fod wedi’u hynysu’n gyfan gwbl oddi wrth unrhyw realaeth allanol. Canlyniad hyn yw corff o waith amrywiol sy’n cyflawni dyluniad cynhwysfawr ond un sy’n hawdd ei addasu.

www.anoukmimi.com

Other Exhibitors:

Azmima Zakaria

Azmima Zakaria

My creative approach is driven mainly by human presence, mood and experience. I believe a good design defines by the positive effects that an interior space can have on society. By having a sound knowledge of Biophilia, I create projects that act as a bridging gap...

Ellen Regan

Ellen Regan

My interest in interior design started very early in life, I grew up watching my father run his small furniture manufacturing business, where I could spend hours flipping through the pages of interior design, architecture catalogues and magazines; I was also able to...

CJ Jennings

CJ Jennings

As an exhibition designer, I have a commitment to thoroughly researching the subject matter of my schemes and focusing on the deeper, subliminal message conveyed to the audience through the physical narrative of the space. I utilise my schemes to bring attention to...

Annabel Reed

Annabel Reed

I am greatly influenced by the natural world and wish to form a connection between humans and nature through my designs using form, texture, and colour. I find inspiration from the beauty and complexity of the natural world and aim to reflect this interest in my...

Nia Thomas

Nia Thomas

Passionate for Interior Design. I can walk into a space and naturally visualise the spaces’ potential. I start to think of colour schemes and arrangements for the space that would spark my creativity. Through studying interior design, I have learnt that interior...

Kara Hughes

Kara Hughes

I have always had a passion for art and design. Ever since I was a child, I’ve always known what industry I’d like to have a career in. I have always considered many different elements of the art and design field, interior design being one of them. Every time I’ve...