Asmaa Ghadaf D Alsubhi

My project is about producing a collection of female scarves for high-end market, all inspired by Crystals Agate. Designing the scarves in different layout and scales to fit all the female passions who are aged above twenty-five years old. I used light weight fabrics which I decided to use after a long research in which fabric is perfect for high-end market such as Real 100% Silk Satin and light satin. The scarves could be used as Neckerchiefs, Bandanas, Twilly it also could be used as Belt and jewellery with the necklaces I made by using resin.

Furthermore, I am producing some art pieces made from resin for home decoration, that can be used as wall decoration or on side tables.


Mae fy mhrosiect yn ymwneud â chynhyrchu casgliad o sgarffiau i fenywod ar gyfer pen uchaf y farchnad, a phob un wedi’i hysbrydoli gan Grisialau Agat, ac yn dylunio’r sgarffiau ar ffurfiau a graddfeydd gwahanol i ffitio pob math o awydd benywaidd menywod a fydd yn hŷn na 25 oed. Defnyddiais ffabrigau ysgafn wedi gwaith ymchwil hir i gael penderfynu pa ffabrig fyddai’n berffaith ar gyfer pen uchaf y farchnad megis Satin Sidan Real 100% a satin ysgafn. Mae’n bosib defnyddio’r sgarffiau am y gwddf, fel Bandana, Twilly; byddai’n bosib eu defnyddio fel gwregys ac fel tlysau gyda’r mwclis a wnes drwy ddefnyddio resin.

Yn ogystal, rwy’n cynhyrchu rhai darnau celf wedi’u gwneud o resin i addurno waliau neu ar fyrddau bach yn y cartref.

www.asmaaalsubhi.com