‘OBSERVE’ A project examining the contemporary state of surveillance and the impact it may play in our experience of existence. Using photography, typography, and technology. To communicate the findings I made to the observer. The style is meant to be minimalist to not hinder the clarity of the information inside. The project consists of a book and three posters, the book is the main piece and inspects the role of the observer and the impact maybe had, from many perspectives. Such as; philosophy, design, psychology, theology, physics, biology, and art. The posters use photographs taken by me in and around Cardiff to reveal the presence of this observation and introduce the idea of the project to the observed.


‘OBSERVE’ Prosiect sy’n archwilio’r sefyllfa wyliadwriaeth gyfoes a’i heffaith ar ein profiad o fodoli. Gan ddefnyddio ffotograffiaeth, teipoleg a thechnoleg. Cyfathrebu’r canfyddiadau a gefais i’r arsylwr. Bwriedir i’r arddull fod yn finimalaidd er mwyn peidio â rhwystro eglurder yr wybodaeth y tu mewn. Mae’r prosiect yn cynnwys llyfr a thri phoster, y llyfr yw’r prif ddarn ac mae’n archwilio rôl yr arsylwr a’r effaith a geir, o bosib, o sawl persbectif. Megis; athroniaeth, dylunio, seicoleg, diwinyddiaeth, ffiseg, bioleg a chelfyddyd. Mae’r posteri’n defnyddio ffotograffau a dynnwyd gennyf yng Nghaerdydd a’r cyffiniau i ddatgelu presenoldeb yr arsylwad hwn a chyflwyno syniad y prosiect sydd i’w archwilio.