Duaa Saeed O Balubaid

I am a textiles designer for interiors, stationery and fashion. My interest is in the cultural perspective of histories in countries such as Africa and the Middle East. I am inspired by regional tribal myths and material culture to create and design modern textile patterns for the luxury market. My collection presents a range of designs using digital print technique and bright and dim colour pallet, using Photoshop, Illustrator, and Procreate. In addition, Using soft fabrics such as velvets and jersey. I have created a collection for young professionals. The collection for living room area, to make comfortable as it is the main room, we spend our time in it.


Dylunydd tecstilau ar gyfer ystafelloedd, deunydd ysgrifennu a ffasiwn ydw i. Mae gen i ddiddordeb ym mhersbectif diwylliannol hanes gwledydd yn Affrica a’r Dwyrain Canol. Rydw i‘n cael fy ysbrydoli gan chwedlau’r llwythau lleol a diwylliant materol i greu patrymau tecstilau modern ar gyfer y farchnad foeth. Mae fy nghasgliad i yn cyflwyno ystod o ddyluniadau yn defnyddio techneg print digidol a defnyddio amrediad o liwiau llachar a phŵl gan ddefnyddio Photoshop, Illustrator a Procreate. Hefyd, drwy ddefnyddio deunydd megis felfed a jersi, rydw i wedi creu casgliad ar gyfer pobl broffesiynol ifanc. Mae‘r casgliad ar gyfer yr ystafell fyw i’w gwneud hi’n fwy cyfforddus gan mai hon ydy prif ystafell y cartref, yr ystafell yr ydyn ni‘n treulio ein hamser ynddi.

www.instagram.com/duaa.balubaid