Elizabeth Childs

The that three years at Cardiff met have allowed me to delve into other disciplines the help generate my own creative flair. I loved to combine culture and tradition to create a new unique style. Ive used theses inspirations to hand draw motifs to then digitally generate designs to create my culture fusion collection.


Mae’r tair blynedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi fy ngalluogi i ymgynefino â disgyblaethau eraill sy’n helpu cynhyrchu fy nawn greadigol fy hun. Roeddwn yn hoff iawn o gyfuno diwylliant a thraddodiad i greu arddull unigryw newydd. Rwyf wedi defnyddio’r ysbrydoliaethau hyn i dynnu motifau â llaw ac yna creu dyluniadau’n ddigidol i greu fy nghasgliad ymdoddiad diwylliannol.

www.linkedin.com/in/elizabethGraceDesigns