Image of Kirstie

I am an innovative sculptor, painter, and maker, I explore the world through my paintings and creating by using my art and sculptures to process the worlds information and turn it into a visual form.

I enjoy creating work that makes the audience think and question things and with that in my mind for my degree body of work I have chosen the current timeline of the pandemic and world events. The installation of work set in a small space will give the effect of walking into the quarantined mind, with the aim of creating the feeling of uncertainty through the change of these times.

I have touched upon global issues, coping strategies, common ground, and experiences many have gone through and brought in an element of humour to make a pop art vs post internet-based installation that each audience member will resonate with in some part, if not all.

As an artist that uses a variety of mediums and artistic processes, I have used as many as I can to create this installation using paintings, sculptures, prop making, and visual based graphics to convey the narrative of this challenging time.


Ar gyfer corff gwaith fy ngradd rwyf wedi dewis llinell amser bresennol y pandemig a digwyddiadau’r byd. Bydd gosod gwaith a osodir mewn man bach yn rhoi’r effaith o gerdded i mewn i’r meddylfryd cwarantîn, gyda’r nod o greu’r teimlad o ansicrwydd trwy natur newidiol yr amseroedd hyn.

Rwyf wedi cyffwrdd â materion byd-eang, strategaethau ymdopi, tir cyffredin a phrofiadau y mae llawer wedi mynd trwyddynt ac wedi cyflwyno elfen o hiwmor i greu gosodiad celfyddyd bop vs. Seiliedig ar y rhyngrwyd y bydd pob aelod o’r gynulleidfa yn uniaethu ag ef yn rhannol os nad yn gyfan gwbl.

Fel artist sy’n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau a phrosesau artistig, rwyf wedi defnyddio cynifer ag y gallaf i greu’r gosodiad hwn gan ddefnyddio paentiadau, cerfluniau, gwneud propiau, a graffigau i gyfleu naratif y cyfnod heriol hwn.