My current practice explores stacked and deconstructed ceramic forms, emphasising interactivity and a sense of community. The application of stacking provides an element of tactility alongside a need for handling, each of the forms designed with the user in mind, considering functionality and aesthetics within the home. To enhance the sleek appearance of the forms, the glazes applied to the main body intend to be muted and simplistic, fitting well within any home environment, whilst in contrast, the foot rings are bright and enticing, encouraging a conceal and reveal type effect, again reassuring their tactility. Although appearing industrially produced, each piece possess qualities of the handmade, including my makers mark, hinting at the processes undertaken such as plaster lathe turning and slip casting.


Mae fy ngwaith cyfredol yn archwilio ffurfiau cerameg wedi’u pentyrru a’u dadadeiladu, gan roi’r pwyslais ar ryngweithio ac ymdeimlad o gymuned. Mae cymhwyso pentyrru yn darparu elfen o gyffyrddedd ochr yn ochr â’r angen am deimlo, pob un o’r ffurfiau wedi’u cynllunio gyda’r defnyddiwr mewn golwg, gan ystyried ymarferoldeb ac estheteg yn y cartref. Er mwyn ehangu ymddangosiad lluniaidd y ffurfiau, mae’r gwydredd ar y prif gorff yn fwriadol gynnil ac yn or-syml, gan weddu’n dda o fewn unrhyw amgylchedd cartref, ond mewn cyferbyniad, mae’r modrwyau traed yn llachar ac yn ddeniadol, ac yn annog effaith o fath cuddio a datgelu, unwaith eto gan ategu eu cyffyrddedd. Er yn ymddangos fel petaen nhw wedi’u cynhyrchu’n ddiwydiannol, mae rhinweddau o waith llaw yn perthyn i bob darn, gan gynnwys fy marc gwneuthurwr, ynghyd ag awgrym o’r prosesau a fu ar waith, fel turnio plastr a chastio slip.