Ethereal is a collection inspired by childhood memories and imagination. I always want my art to ignite happiness and joy no matter what age, gender, and background. I have achieved this through an inviting and fun colour palette and illustrative design style. The collection divided up into four mini collections, is targeted at the young female market (3-7) for the low to mid-range interior market.

The musical Swan Lake is the main inspiration for my first mini collection: with designs featuring The Queen of Swans, accompanied by all the insects that visit her lake. Collection number two ‘Unicorn Fairy tale’ takes us into an ethereal wonderland with unicorns, talking moons and sparkling rainbows. The Wind and the Willows was my inspiration for my third collection ‘Frog Fantasy’ which includes psychedelic frogs and fun creepy crawlies. The final collection consists of interactive designs that glow in the dark. This is my way to light up the room at night from shining stars to glowing bugs.


Casgliad wedi ei ysbrydoli gan atgofion a dychymyg plentyndod yw ‘Etheral’. Rydw i bob amser eisiau i’m celfyddyd sbarduno llawenydd a hapusrwydd waeth beth yw’ch oed, rhyw neu gefndir. Rydw i wedi cyflawni hyn drwy gyfrwng palet lliw croesawgar a hwyliog ac arddull ddarluniadol. Mae’r casgliad wedi’i rannu’n bedwar casgliad bach wedi’u hanelu at ferched bach (3-7 oed) yn y farchnad cynllunio mewnol isel i ganolig.

Sioe gerdd Swan Lake yw’r brif ysbrydoliaeth ar gyfer fy nghasgliad bach cyntaf: gyda dyluniadau sy’n cynnwys Brenhines yr Elyrch, ynghyd â’r holl bryfed sy’n ymweld â’i llyn. Mae’r ail gasgliad, ‘Unicorn Fairy Tale’, yn ein tywys ni i fyd dirgel llawn rhyfeddod gydag ungyrn, lleuadau sy’n llefaru ac enfysau pefriog. Stori ‘The Wind in the Willows’ oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer fy nhrydydd casgliad, ‘Frog Fantasy’, sy’n cynnwys brogaod seicedelig a phryfetach hwyliog. Mae’r casgliad terfynol yn cynnwys cynlluniau rhyngweithiol sy’n goleuo yn y tywyllwch. Y sêr disglair a’r chwilod gwynias yw’n ffordd i o oleuo’r stafell liw nos.