Cameron Benn

BA (Hons) Ceramics

Cameron Benn

The ethos of my work is to celebrate a pure minimalist design, to reveal the essential beauty of qualities and values that exist in our architecture and products. It is a beauty derived from a balance of elements that help us feel centred, with the capacity to create a calming environment. Minimalism is about focusing on what’s important rather than what’s not, a perfect amount.

I use industrial making methods to explore the forms – lathe, mould making and slip casting. Through the lathe I develop a refined clean form which is cast to create a negative mould enabling production of repeated forms. The colours I chose offer a subtle tonal range from white, blue and pink.

The end result is a still life composition that has both functional and sculptural capability. Presented in a similar way to a cityscape it reflects elements of brutalist architecture, balanced, clean lines, simply composed.


Ethos fy ngwaith yw dathlu cynllun minimalaidd pur, er mwyn datgelu harddwch hanfodol rhinweddau a gwerthoedd sy’n bodoli yn ein pensaernïaeth a’n cynnyrch. Mae’n harddwch sy’n deillio o gydbwysedd elfennau sy’n ein helpu ni i deimlo wedi ein canoli, gyda’r gallu i greu amgylchedd sy’n tawelu. Mae minimaliaeth yn ymwneud â chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig yn hytrach na beth sydd ddim, swm perffaith.

Dwi’n defnyddio dulliau gwneud diwydiannol i archwilio’r ffurfiau – turn, gwneud mowldiau a chastio slip. Trwy’r turn dwi’n datblygu ffurf lân wedi’i mireinio sy’n cael ei chastio i greu mowld negyddol sy’n fy ngalluogi i gynhyrchu ffurfiau ailadroddus. Mae’r lliwiau a ddewisais yn amrediad cynnil o donau gwyn, glas a phinc.

Y canlyniad yw cyfansoddiad bywyd llonydd sydd â gallu swyddogaethol a cherfluniol. Caiff ei gyflwyno mewn ffordd debyg i dreflun gan adlewyrchu elfennau o bensaernïaeth frutalaidd, llinellau cytbwys, glân, wedi’u cyfansoddi’n syml.

www.cameronbenn.com

Other Exhibitors:

Sarah Plant

Sarah Plant

There is narrative in everything. Materials are imbued with stories even before we start moulding them into shape. Clay is no exception, from...

Paul Kharade

Paul Kharade

I produce wheel-thrown vessels that I create with a sense of spontaneity, capturing the feeling of movement and growth. These qualities are...

Simone Youngman

Simone Youngman

There is so much beauty to be found in art history, particularly the figurative work of Rodin, Kahlo and Moore. There is an energy contained in...

Rebekah Barnett

Rebekah Barnett

“Life is like texture” Elizabeth day" (2020) Porcelain does what it wants, it remembers every touch we encounter on it and leaves a memory of our mistakes...

Lucy Turner

Lucy Turner

Through the outsourcing and mechanisation of labour and the outsourcing of materials, we have steadily become increasingly distanced from the objects that...

Rhyann Arthur

Rhyann Arthur

In this project I have been exploring the hierarchy of materials within ceramics as a study into the accustomed narratives of museum curation. The...