Fractals: Assembling an Intricate Beauty

There is beauty in the natural world, the texture, colour and formations of land and sea. The colours of the ocean and organic structures of the coral reef, the intricacy of plants, petals and wildflowers can all be captured through clay. The ever changing seasons remind us of the natural transformation in nature.

Fired porcelain in particular can appear as if growing in naturally occurring delicate and fragile structures. These multiple hand-formed ceramic shapes recreate the effect of fractals assembled onto organic forms.


Mae harddwch yn y byd naturiol, yng ngwead, lliw a ffurfiannau tir a môr. Gellir cipio lliwiau’r cefnfor a strwythurau organig cwrel, cywreinrwydd planhigion, petalau a blodau gwyllt i gyd drwy ddefnyddio clai. Mae’r tymhorau cyfnewidiol yn ein hatgoffa o drawsnewidiad cynhenid byd natur.

Gall porslen wedi’i danio yn benodol ymddangos fel pe bai’n tyfu mewn strwythurau cain a bregus sy’n digwydd yn naturiol. Mae’r siapiau cerameg lluosog hyn a ffurfiwyd â llaw yn ail-greu effaith ffractalau wedi’u crynhoi’n ffurfiau organig.