BA Animation

This is the second graduating cohort of the B.A. Animation course at CSAD and we are extremely proud of the quality and variety of the work that has been produced this year. Students have tackled diverse subject matters and genres, from sexual awakening and family documentary to revenge thriller and comedy. There have been some exciting collaborations, within Cardiff Met and externally, between Animation students and students from Games and Artist Designer Maker. Work experience opportunities developed during the second year are paying dividends with a number of our students working as freelancers with local animation companies during the year and moving on to roles on commercial productions post-graduation. We are delighted to have had one of our animation student’s work with a budding actress from the Royal Welsh College of Music and Drama and we hope to develop these relationships further in future. Several students are also planning to move on to further study with us on the M.A. Illustration and Animation which is very exciting.

It’s been a great year despite the challenges so we wish all of our 2020 graduates, congratulations and the very best of luck in future.

CSAD Animation Staff.

Dyma’r ail garfan o raddedigion i’r cwrs B.A. Animeiddio yma yn YGDC ac rydym yn hynod o falch o ansawdd ac amrywiaeth y gwaith sydd wedi ei greu'r flwyddyn hon. Mae’r myfyrwyr wedi ymgymryd â thestunau amrywiol o hunan ymwybyddiaeth rywiol a dogfen deuluol i ddrama dial a chomedi. Mae sawl achos o gydweithio cynhyrfus wedi digwydd, yn fewnol i’r Met, gyda myfyrwyr Gemau ac Arlunydd-Ddylunydd: Gwneuthurwr. Mae cysylltiadau datblygwyd yn ystod prosiect profiad gwaith yn dwyn ffrwyth gyda myfyrwyr yn gweithio yn llawrydd gyda chwmnïau ac yn symud ymlaen i weithio ar gynyrchiadau proffesiynol wedi iddynt raddio. Rydym yn falch hefyd fod un o’r myfyrwyr animeiddio wedi cydweithio gydag actores ifanc o Goleg Cerdd a Drama Frenhinol Cymru ac mae’r holl gysylltiadau hyn yn rhai rydym yn bwriadu datblygu ymhellach. Mae sawl un o’r graddedigion yn bwriadu symud ymlaen i astudio ymhellach gyda ni ar y cwrs M.A. Darlunio ac Animeiddio sydd yn gyffrous dros ben.

Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus, serch yr holl sialensiau, felly rydym yn dymuno llongyfarchiadau a phob lwc yn y dyfodol i raddedigion 2020.

Staff Animeiddio YGDC

Exhibitors: