BA Textiles

Our 2020 cohort of Textiles students have faced an unexpected challenge – yet through that uncertainty they have emerged more resilient and resourceful. Creativity and optimism have shone through, with our designers and makers displaying innovative and colourful ways to stamp their personalities on the world.

From professional emerging brands to textile art, our 2020 cohort have incorporated hand-crafted techniques, combined with a strong arsenal of digital and technical skills. From illustrated surface pattern to fabric manipulation; from the swinging sixties to the steep streets of Alfama, these designers and artists of the future are carving their unique position in the world-wide creative community of Textiles.

Mae ein carfan 2020 o fyfyrwyr Tecstilau wedi wynebu her annisgwyl - ac eto trwy'r ansicrwydd hwnnw maent wedi dod i'r amlwg yn fwy gwydn a dyfeisgar. Mae creadigrwydd ac optimistiaeth wedi disgleirio, gyda'n dylunwyr a'n gwneuthurwyr yn arddangos ffyrdd arloesol a lliwgar i stampio eu personoliaethau ar y byd.

O frandiau proffesiynol sy'n dod i'r amlwg i gelf tecstilau, mae ein carfan 2020 wedi ymgorffori technegau wedi'u crefftio â llaw, ynghyd ag arfdy cryf o sgiliau digidol a thechnegol. O batrwm arwyneb darluniadol i drin ffabrig; o'r chwedegau bywiog i strydoedd serth Alfama, mae'r dylunwyr a'r artistiaid teilwng hyn yn cerfio'u safle unigryw yng nghymuned greadigol fyd-eang Tecstilau.

Instagram: @CSAD_Textiles_Official

Exhibitors: