Hannah Frances

BA (Hons) Ceramics

Hannah Frances

The materiality of clay and the alchemy of minerals are intrinsic properties of the earth often unseen by the naked eye. I choose processes that capture the energy of transformation. Whether first in plaster, second with high end porcelain slip or thirdly by giving a kaleidoscopic firing method. The organic forms are simply carriers of these properties, morphos, enveloping shapes that register the unpredictable process of ferric fuming within the raku kiln. Using natural, combustible, site found materials enables me to literally capture the energy of a landscape. It is a process that generates distinct colour patterns and enables me to create pieces imbued with materials from a distinct location, a favourite walk, a sacred place.

The alternative, technical, unique process of forming and exploring surface properties is imminently adaptable, offering possibilities from single ornamental pieces, to larger interactive forms to installations. Each piece and composition an interplay of conscious and unconscious decisions.


Mae materoldeb clai ac alcemi mwynau yn nodweddion cynhenid o’r ddaear na ellir eu gweld â llygad noeth yn aml. Dwi’n dewis prosesau sy’n dal egni trawsnewid. Boed mewn plastr yn gyntaf, gyda’r slip porslen gorau yn ail neu yn drydydd trwy ddefnyddio dull tanio caleidosgopig. Yn syml, y ffurfiau organig yw cludwyr y nodweddion hyn, morffos, gan amgáu siapiau sy’n cofnodi’r broses anrhagweladwy o fygdarthu fferrig yn yr odyn raku. Mae defnyddio deunyddiau naturiol, hylosg a ganfyddir ar y safle yn fy ngalluogi i ddal ynni tirwedd yn llythrennol. Mae’n broses sy’n cynhyrchu patrymau lliw unigryw ac mae’n fy ngalluogi i greu darnau wedi’u trwytho â deunyddiau o leoliad arbennig, hoff le i fynd am dro, man cysegredig.

Mae’r broses amgen, dechnegol ac unigryw o ffurfio ac archwilio nodweddion arwyneb yn addasadwy’n syth , gan gynnig y posibilrwydd o ddarnau addurniadol unigol, ffurfiau rhyngweithiol mwy neu osodiadau. Mae pob darn a chyfansoddiad yn gydadwaith o benderfyniadau ymwybodol ac anymwybodol

www.myceramicshfg.wordpress.com

Other Exhibitors:

Sarah Plant

Sarah Plant

There is narrative in everything. Materials are imbued with stories even before we start moulding them into shape. Clay is no exception, from...

Paul Kharade

Paul Kharade

I produce wheel-thrown vessels that I create with a sense of spontaneity, capturing the feeling of movement and growth. These qualities are...

Simone Youngman

Simone Youngman

There is so much beauty to be found in art history, particularly the figurative work of Rodin, Kahlo and Moore. There is an energy contained in...

Rebekah Barnett

Rebekah Barnett

“Life is like texture” Elizabeth day" (2020) Porcelain does what it wants, it remembers every touch we encounter on it and leaves a memory of our mistakes...

Lucy Turner

Lucy Turner

Through the outsourcing and mechanisation of labour and the outsourcing of materials, we have steadily become increasingly distanced from the objects that...

Rhyann Arthur

Rhyann Arthur

In this project I have been exploring the hierarchy of materials within ceramics as a study into the accustomed narratives of museum curation. The...