matters.show

Respect matters. Citizenship matters. Wellbeing matters. Democracy matters. Industry matters. Community matters. Disability matters. History matters. Culture matters. Health matters. Diversity matters. Life matters. Conflict matters. Music matters. Family matters. Science matters. Protest matters. Conversation matters.

Communication matters.

The graduating students of the BA (Hons) Graphic Communication degree invite you to a provocation of matters that we feel significant. Matters that span coal mines & bereavement, body confidence & migration, trolling & relationships, and beyond.

Join us on www.matters.show from June 9th at 9am to explore more matters. and join in the conversation on Instagram at @bagw210 using #mattersshow to tell us what matters. to you

Mae parch yn bwysig. Mae dinasyddiaeth yn bwysig. Mae lles yn bwysig. Mae democratiaeth yn bwysig. Mae diwydiant yn bwysig. Mae’r gymuned yn bwysig. Mae anabledd yn bwysig. Mae hanes yn bwysig. Mae diwylliant yn bwysig. Mae iechyd yn bwysig. Mae amrywiaeth yn bwysig. Mae bywyd yn bwysig. Mae gwrthdaro yn bwysig. Mae cerddoriaeth yn bwysig. Mae teulu yn bwysig. Mae gwyddoniaeth yn bwysig. Mae protest yn bwysig. Mae sgwrs yn bwysig.

Mae cyfathrebu'n bwysig.

Mae myfyrwyr graddio'r radd BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig yn eich gwahodd i ysgogiad o faterion y teimlwn eu bod yn arwyddocaol. Materion sy'n rhychwantu pyllau glo a phrofedigaeth, hyder y corff a mudo, trolio a pherthnasoedd, a thu hwnt.

Ymunwch â ni ar www.matters.show ar Fehefin 9fed o 9 am i archwilio mwy o Faterion Pwysig…Ymunwch yn y sgwrs ar Instagram: @bagw210 gan ddefnyddio #mattersshow i ddweud wrthym beth sy'n faterion pwysig i chi.

Exhibitors: